Nieuwe tarieven 2022 bekend

Graag willen wij u erop attenderen dat de Kindertuin per 1 januari 2022 nieuwe tarieven hanteert. 

Onder het kopje tarievenlijst kunt u onze nieuwe tarieven terug vinden.