Kindvolgsysteem

Per 1 oktober 2017 werken pedagogisch medewerkers van de Kindertuin met een digitaal kindvolgsysteem van Pravoo. Zij houden voortdurend bij hoe de ontwikkeling van het kind verloopt, door middel van een digitale observatielijst.


De SLO doelen/lijsten worden ernaast gehouden, zodat we het kind goed in kaart kunnen brengen.


Op het kinderdagverblijf wordt er twee keer per jaar een 10-minutengesprek met de ouders gehouden. Op de BSO gebeurt dit één keer per jaar. De peuteropvang voert twee keer een oudergesprek met ouders, namelijk wanneer het kind 3 jaar wordt en wanneer het 4 jaar wordt.) Dan bespreken ze de observatie en de aandachtspunten die gesignaleerd zijn. De ouder is niet verplicht om aan deze gesprekken deel te nemen.