Let op: Per 1 januari 2019 hanteert de Kindertuin nieuwe tarieven!

Graag willen wij u erop attenderen, dat de Kindertuin per 1 januari 2019 nieuwe tarieven hanteert. Dit heeft te maken met het nieuwe kind-ratio (1 op 3 bij de baby's) en de verhoging van de kinderopvangtoeslag.

Onder het kopje tarievenlijst, kunt u onze nieuwe tarieven terug vinden.