Eénverdieners vanaf 1 januari 2020 welkom bij de Kindertuin Rijssen

Vanaf 1 januari 2020 verandert de subsidiëring van de kinderopvang van de gemeente Rijssen. Dit zorgt ervoor dat ook éénverdieners hun kinderen kunnen aanmelden voor de kinderopvang. Zij betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage en de rest wordt gesubsidieerd door de gemeente. Dus bent u niet beide werkzaam, maar hebt u wel behoefte aan kinderopvang? Wees welkom op één van onze locaties!