Eénverdieners vanaf 1 januari 2020 welkom bij de Kindertuin Rijssen

Vanaf 1 januari 2020 verandert de subsidiëring van de kinderopvang van de gemeente Rijssen. Dit zorgt ervoor dat ook éénverdieners hun kinderen kunnen aanmelden voor de peuteropvang (let op: dit geldt uitsluitend voor de peuteropvang en niet voor de kinderopvang of BSO). Zij betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage en de rest wordt gesubsidieerd door de gemeente. Dus bent u niet beide werkzaam, maar hebt u wel behoefte aan peuteropvang? Wees welkom op één van onze locaties!