Tariefswijziging per 1 januari 2020

Graag willen wij u erop attenderen, dat de Kindertuin per 1 januari 2020 nieuwe tarieven hanteert. 

Onder het kopje tarievenlijst, kunt u onze nieuwe tarieven terug vinden.