Het Madeliefje Rijssen

Kindcentrum het Madeliefje

De Stroekeld 2

7462 ZB Rijssen

Tel. nr locatie: 0548-763840

Email: g.schaap@dekindertuin.nl

Contactpersoon: Gerjanne Schaap (directeur), 06-28562140


Kinderopvang vanuit een Christelijke identiteit:

Schoolvereniging PCPO, te Rijssen en Christelijke Opvang “de Kindertuin” bieden samen opvang vanuit en nabij de school. De doelstelling is om met de school te komen tot een integraal Kindcentrum, door de volgende diensten aan te bieden:

 

Dagopvang 0-4 jaar:

Kinderen tussen de 0-4 jaar kunnen een halve dag of een hele dag terecht op de opvang. De hele dag worden activiteiten aangeboden met de juiste zorg van de pedagogisch medewerkers. We streven naar continuïteit op de groepen met vaste leidsters. Er is één verticale groep 1-4 jaar (KDV1) en één horizontale groep 0-2 jaar (KDV2) en één horizontale groep 2-4 jaar (KDV3). KDV1 is ruimte  voor 12 kinderen met 2 leidsters. KDV2 is ruimte voor 10 kinderen met 3 leidsters. Bij KDV3 vindt de opvang s'middags plaats. Er is ruimte voor 14 kinderen met 2 leidsters. 's Ochtends vindt in dezelfde ruimte peuteropvang plaats.

Openingstijden: 7:30-18:00 uur. Verlengen in tijd, in overleg mogelijk.

LRKP nr. 139636985

Openingsdagen: maandag t/m vrijdag.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Peuteropvang 2-4 jaar, (onderdeel van het KDV):

De peuteropvang is te vergelijken met de peuterspeelzaal. We bieden alleen de ochtenden (aansluitend op schooltijden) aan, tijdens de schoolweken. Bij de peuteropvang zal ook gewerkt worden aan V.V.E. (Voor- en Vroegschoolse Educatie). We werken met het programma Startblokken en Peuterplein. Alle diensten vinden in samenwerking tussen school en opvang, vanuit de wensen en identiteit van de school. Er is ruimte op de groep voor 14 kinderen met 2 leidsters.

Openingstijden: 8:30-12:00 uur. Verlengen van tijd, in overleg mogelijk.

LRKP nr. 139636985 (hetzelfde nummer als het KDV)

Openingsdagen: maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend.


Datum toegevoegd