't Krummelhûs Notter

Kindcentrum het Krummelhûs

van Kregtenweg 11

7467 PL Notter

Tel nr. Locatie: 0548-521342

Email: g.schaap@dekindertuin.nl

Contactpersoon: Gerjanne Schaap (directeur), 06-28562140


Kinderopvang vanuit een Christelijke identiteit:

Basisschool “de School met de Bijbel”, te Notter en Christelijke opvang “de Kindertuin” bieden samen opvang vanuit de school. De doelstelling is om met de school te komen tot een integraal Kindcentrum, door de volgende diensten aan te bieden:

 

Dagopvang 0-4 jaar:

Kinderen tussen de 0-4 jaar kunnen een halve dag of een hele dag terecht op de opvang. De hele dag worden activiteiten aangeboden met de juiste zorg van de pedagogisch medewerkers. We streven naar continuïteit op de groepen met vaste leidsters. Er is ruimte op de groep voor 12 kinderen met 3 of 4 leidsters.


Openingstijden: 7.30 - 18.00 uur.

Verlengen van tijd, in overleg mogelijk.


LRKP nr. 201891268


Openingsdagen: Maandag t/m vrijdag

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorschoolse opvang/Buitenschoolse opvang 4-13 jaar, ook hele dagen opvang tijdens de schoolvakanties:

Kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een vaste groep met een vaste leidster. De BSO is een vrijetijdsbesteding. We bieden activiteiten aan, maar de tijd wordt gekenmerkt door het speelse, het niet functioneel bezig zijn.

Er is ruimte op de groep voor 11 kinderen met 1 leidster.


Openingstijden: 7.30 - 8.30 uur en 15.00 - 18.00 uur.

Verlengen van tijd, in overleg mogelijk.


LRKP nr. 438660298


Openingsdagen: Maandag t/m vrijdag. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peuteropvang 2-4 jaar (onderdeel van het KDV):

De peuteropvang is te vergelijken met de peuterspeelzaal. We bieden alleen de ochtenden (aansluitend op schooltijden) aan, tijdens de schoolweken. Bij de peuteropvang zal ook gewerkt worden aan V.V.E. (Voor- en Vroegschoolse Educatie). We werken met het programma Startblokken en Peuterplein. Alle diensten vinden in samenwerking tussen school en opvang, vanuit de wensen en identiteit van de school. Er is ruimte op de groep voor 12 kinderen met 2 leidsters.


Openingstijden: 8.30 - 12.00 uur.

Verlengen van tijd, in overleg mogelijk.


LRKP nr. 201891268, hetzelfde als het KDV


Openingsdagen: dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. Bij genoeg aanmeldingen gaan ook de andere dagen open.

 

De totale opvang vindt plaats in twee lokalen inpandig in de school, met een gezamenlijk speelplein. De kinderen van de dagopvang en de peuteropvang spelen op het kleuterplein.

Datum toegevoegd