De Morgenster Rijssen

Kindcentrum de Morgenster

Koninginneweg 44-A

7462 HN Rijssen

Tel nr. locatie: 06-82236307

Email: g.schaap@dekindertuin.nl

Contactpersoon: Gerjanne Schaap (directeur), 06-28562140


Dagopvang 0-4 jaar:

Kinderen tussen de 0-4 jaar kunnen een halve dag of een hele dag terecht op de opvang. De hele dag worden activiteiten aangeboden met de juiste zorg van de pedagogisch medewerkers. We streven naar continuïteit op de groepen met vaste leidsters. Er is één verticale groep 0-4 jaar. Er is ruimte voor 11 kinderen met 3 leidsters.


Openingstijden: 7.30 - 18.00 uur. 

Verlengen in tijd, in overleg mogelijk.


LRKP nr. 113212975


Openingsdagen: maandag t/m vrijdag.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Peuteropvang 2-4 jaar, (onderdeel van het KDV):

De peuteropvang is te vergelijken met de peuterspeelzaal. We bieden alleen de ochtenden (aansluitend op schooltijden) aan, tijdens de schoolweken. Bij de peuteropvang zal ook gewerkt worden aan V.V.E. (Voor- en Vroegschoolse Educatie). We werken met het programma Startblokken en Peuterplein. Alle diensten vinden in samenwerking tussen school en opvang, vanuit de wensen en identiteit van de school. Er is ruimte op de groep voor 16 kinderen met 2 leidsters.


Openingstijden: 8:30-12:00 uur. Verlengen van tijd, in overleg mogelijk.


LRKP nr. 113212975

 

Openingsdagen: maandag t/m vrijdag.

De totale opvang vindt plaats in 2 ruimtes inpandig van de Willem Alexanderschool, waarbij de peuters spelen op het aangrenzende speelplein.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

Voorschoolse opvang/Buitenschoolse opvang “de Korenbloem” 

4-13 jaar, ook hele dagen opvang tijdens de schoolvakanties:

 

Kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een vaste groep met een vaste leidster. De BSO is een vrijetijdsbesteding. We bieden activiteiten aan, maar de tijd wordt gekenmerkt door het speelse, het niet functioneel bezig zijn.

Er is ruimte op de locatie voor 16 kinderen met 2 leidsters.

Openingstijden: 7.30-8.30 uur en 15:00-18:00 uur. Verlengen van tijd, in overleg mogelijk.


LRKP nr. 115773575


Openingsdagen: maandag t/m vrijdag

 

De totale opvang vindt plaats in 2 ruimtes inpandig van de WillemAlexander, met een eigen en gezamenlijk speelplein. .

Datum toegevoegd