De Morgenster Rijssen

Kindcentrum de Morgenster 


Koninginneweg 44-A

7462 HN Rijssen 


Tel nr: 06-82236307


Email: morgenster@dekindertuin.nl 


Contactpersoon: Gerjanne Schaap, 06-28562140, g.schaap@dekindertuin.nl 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dagopvang 'de Morgenster' (0-4 jaar)


Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar kunnen een halve dag of een hele dag terecht op de opvang. De hele dag worden activiteiten aangeboden met de juiste zorg van de pedagogisch medewerkers. We streven naar continuïteit op de groepen met vaste leidsters. Er is één verticale groep 0-4 jaar. Er is ruimte voor 11 kinderen met 2 of 3 leidsters.


Openingsdagen: 

Maandag t/m vrijdag


Openingstijden: 

7.30-18.00 uur. 


Opvang vanaf 7.00 uur is in overleg mogelijk. 

Verlengen van tijd is in overleg mogelijk.


LRK nr. 113212975


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dagopvang 'de Morgenster' (2-4 jaar)


Kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar kunnen de middag terecht in dezelfde ruimte als de peuteropvang. Er worden activiteiten aangeboden met de juiste zorg van de pedagogisch medewerkers. We streven naar continuïteit op de groepen met vaste leidsters. Er is ruimte voor 16 kinderen met 2 leidsters.


Openingsdagen: 

Dinsdagmiddag en donderdagmiddag. 

Maandag, woensdag en vrijdagmiddag op aanvraag. 


Openingstijden: 

12.45-18.00 uur. 


Verlengen van tijd is in overleg mogelijk.


LRK nr. 113212975


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Peuteropvang 'de Morgenster' (2-4 jaar) 


De peuteropvang vindt alleen in de ochtend plaats, tijdens de schoolweken. Bij de peuteropvang wordt gewerkt aan VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). We werken met het programma Startblokken. Alle diensten vinden in samenwerking tussen school en opvang, vanuit de wensen en identiteit van de school. Er is ruimte op de groep voor 16 kinderen met 2 leidsters.


Openingsdagen:

Maandagochtend t/m vrijdagochtend 


Openingstijden:

Reguliere peuteropvang 8.30-12.00 uur

Verlengde peuteropvang 7.30-12.45 uur 


Opvang vanaf 7.00 uur is in overleg mogelijk


LRK nr. 113212975


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Voorschoolse opvang 'de Korenbloem' (4-13 jaar) 


Kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een vaste groep met een vaste leidster. 

Er is ruimte op de locatie voor 16 kinderen met 2 leidsters.


Openingsdagen en tijden: 

Maandagochtend: 7.30-8.30 uur

Dinsdagochtend: 7.30-8.30 uur

Woensdagochtend: 7:30-8:30 uur 

Donderdagochtend: 7.30-8.30 uur

Vrijdagochtend: 7.30-8.30 uur


Opvang vanaf 7.00 uur is mogelijk in overleg. 


LRK nr. 115773575


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buitenschoolse opvang 'de Korenbloem' (4-13 jaar) 


Kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een vaste groep met een vaste leidster. De BSO is een vrijetijdsbesteding. We bieden activiteiten aan, maar de tijd wordt gekenmerkt door het speelse, het niet functioneel bezig zijn.

Er is ruimte op de locatie voor 16 kinderen met 2 leidsters.


Openingsdagen en tijden: 

Maandagmiddag: 12.00-18.00 uur 

Dinsdagmiddag: 12.00/14.30-18.00 uur 

Woensdagmiddag: 12.00-18.00 uur 

Donderdagmiddag: 12.00/14.30-18.00 uur

Vrijdagmiddag: 12.00-18.00 uur 


Verlengen van tijd is in overleg mogelijk. 


De BSO vindt plaats in het speellokaal van de Willem-Alexanderschool, met een gezamenlijk speelplein.


LRK nr. 115773575


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De totale opvang vindt plaats in 3 ruimtes inpandig van de Willem Alexanderschool, waarbij de peuters spelen op het aangrenzende speelplein.

Datum toegevoegd