De Morgenster Rijssen

Kindcentrum de Morgenster 


Koninginneweg 44-A

7462 HN Rijssen 


Tel nr: 06-82236307


Email: morgenster@dekindertuin.nl 


Contactpersoon: Gerjanne Schaap, 06-28562140, g.schaap@dekindertuin.nl 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dagopvang 'de Morgenster' (0-4 jaar)


Kinderen tussen de 0-4 jaar kunnen een halve dag of een hele dag terecht op de opvang. De hele dag worden activiteiten aangeboden met de juiste zorg van de pedagogisch medewerkers. We streven naar continuïteit op de groepen met vaste leidsters. Er is één verticale groep 0-4 jaar. Er is ruimte voor 11 kinderen met 3 leidsters.


Openingstijden: 7.30 - 18.00 uur. 


Aanvragen vanaf 7.00 uur is in overleg mogelijk. 

Verlengen in tijd is in overleg mogelijk.


Openingsdagen: Maandag t/m vrijdag. 


LRKP nr. 113212975


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Peuteropvang 'de Morgenster' (2-4 jaar) 


De peuteropvang is te vergelijken met de peuterspeelzaal. We bieden alleen de ochtenden (aansluitend op schooltijden) aan, tijdens de schoolweken. Bij de peuteropvang wordt ook gewerkt aan V.V.E. (Voor- en Vroegschoolse Educatie). We werken met het programma Startblokken. Alle diensten vinden in samenwerking tussen school en opvang, vanuit de wensen en identiteit van de school. Er is ruimte op de groep voor 16 kinderen met 2 leidsters.


Openingsdagen: Maandagochtend t/m vrijdagochtend 


Openingstijden:

Reguliere peuteropvang 8.30-12.00 uur

Verlengde peuteropvang 7.30-12.45 uur 


Aanvragen vanaf 7.00 uur is in overleg mogelijk. 


LRKP nr. 113212975

De totale opvang vindt plaats in 2 ruimtes inpandig van de Willem Alexanderschool, waarbij de peuters spelen op het aangrenzende speelplein.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Voorschoolse opvang 'de Morgenster' (4-13 jaar) 


Kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een vaste groep met een vaste leidster. 


Openingsdagen en tijden: 

Maandagochtend 7.30-8.30 uur

Dinsdagochtend 7.30-8.30 uur

Woensdagochtend: 7:30-8:30 uur 

Donderdagochtend 7.30-8.30 uur

Vrijdagochtend 7.30-8.30 uur


Aanvragen vanaf 7.00 uur is in overleg mogelijk. 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buitenschoolse opvang 'de Morgenster' (4-13 jaar) 


Kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een vaste groep met een vaste leidster. De BSO is een vrijetijdsbesteding. We bieden activiteiten aan, maar de tijd wordt gekenmerkt door het speelse, het niet functioneel bezig zijn.


Er is ruimte op de locatie voor 16 kinderen met 2 leidsters.


Openingsdagen en tijden: 

Maandag: 12.00-18.00 uur 

Dinsdag: 15.00-18.00 uur 

Woensdag: 12.00-18.00 uur 

Donderdag 15.00-18.00 uur

Vrijdag 12.00-18.00 uur 


Verlengen van tijd is in overleg mogelijk. 


LRKP nr. 115773575

 

De BSO vindt plaats in het speellokaal van de Willem-Alexanderschool, met een gezamenlijk speelplein.

Datum toegevoegd