de Wegwijzer Enter

Kindcentrum de Wegwijzer 


Rijssenseweg 20

7468 AD Enter 


Tel nr. 0547-214027


Email: wegwijzer@dekindertuin.nl


Contactpersoon: Gerjanne Schaap (directeur), 06-28562140, g.schaap@dekindertuin.nl


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kinderopvang vanuit een Christelijke identiteit:

Basisschool “de Wegwijzer”, te Enter en Christelijke Opvang “de Kindertuin” bieden samen opvang vanuit de school. De doelstelling is om met de school te komen tot een integraal Kindcentrum, door de volgende diensten aan te bieden:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dagopvang 'de Wegwijzer' (0-4 jaar)


Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar kunnen een halve dag of een hele dag terecht op de opvang. De hele dag worden activiteiten aangeboden met de juiste zorg van de pedagogisch medewerkers. We streven naar continuïteit op de groepen met vaste leidsters. Er is ruimte op de groep voor 10 kinderen met 2 leidsters.


Openingsdagen:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.


Openingstijden:

7.30-18.00 uur.


Opvang vanaf 7.00 uur of verlengen van tijd is in overleg mogelijk. 


LRK nr. 584367466


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Peuteropvang 'de Wegwijzer' (2-4 jaar) 


De peuteropvang vindt alleen in de ochtend plaats, tijdens de schoolweken. Bij de peuteropvang wordt gewerkt aan VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). We werken met het programma Startblokken. Alle diensten vinden in samenwerking tussen school en opvang, vanuit de wensen en identiteit van de school. Er is ruimte op de groep voor 14 kinderen met 2 leidsters.

Openingsdagen: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.


Openingstijden:

Reguliere peuteropvang: 8.30-12.00 uur

Verlengde peuteropvang: 7.30-12.45 uur


Verlengen van tijd, in overleg mogelijk.


LRK nr. 584367466


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Voorschoolse opvang 'de Wegwijzer' (4-13 jaar)


Kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een vaste groep met een vaste leidster. 

Er is ruimte op de groep voor 33 kinderen met 3 leidsters.


Openingsdagen en tijden:

Maandagochtend: 7.30-8.30 uur

Dinsdagochtend: 7.30-8.30 uur

Donderdagochtend: 7.30-8.30 uur

Vrijdagochtend: 7.30-8.30 uur


Op aanvraag is opvang vanaf 7.00 uur mogelijk. 


LRK nr. 128868582


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buitenschoolse opvang 'de Wegwijzer' (4-13 jaar)


Kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een vaste groep met een vaste leidster. De BSO is een vrijetijdsbesteding. We bieden activiteiten aan, maar de tijd wordt gekenmerkt door het speelse, het niet functioneel bezig zijn.

Er is ruimte op de groep voor 33 kinderen met 3 leidsters.


Vakantieopvang (4-13 jaar) is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mogelijk op deze locatie. Wanneer deze locatie gesloten is in de vakantie,

worden de kinderen opgevangen bij locatie het Krummelhus in Notter. 


Openingsdagen: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag. 


Openingstijden:

12.00/14.30-18.00 uur.


Verlengen van tijd is in overleg mogelijk.


LRK nr. 128868582


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De totale opvang vindt plaats in 3 ruimtes inpandig in de school, met een eigen speelplein.

Datum toegevoegd