Het Zonneroosje Rijssen

Kindcentrum het Zonneroosje 


Johannes Vermeerstraat 8

7462 BN Rijssen 


Tel nr. 0548-747002

Tel nr. 06-13418266


Email: zonneroosje@dekindertuin.nl 


Contactpersoon: Gerjanne Schaap (directeur), 06-28562140, g.schaap@dekindertuin.nl 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dagopvang 'het Zonneroosje' (0-4 jaar)


Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar kunnen een halve dag of een hele dag terecht op de opvang. De hele dag worden activiteiten aangeboden met de juiste zorg van de pedagogisch medewerkers. We streven naar continuïteit op de groepen met vaste leidsters. Er is één verticale groep 0-4 jaar. Er is ruimte voor 12 kinderen met 2 of 3 leidsters.


Openingsdagen: 

Maandag t/m vrijdag. 


Openingstijden:

7.30-18.00 uur


Opvang vanaf 7.00 uur en verlengen in tijd is in overleg mogelijk. 


LRK nr. 841059275


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dagopvang 'het Zonneroosje' (2-4 jaar)


Kinderen in de leeftijd 2-4 jaar kunnen 's middag terecht in dezelfde ruimte als de peuteropvang. Er worden activiteiten aangeboden met de juiste zorg van de pedagogisch medewerkers. We streven naar continuïteit op de groepen met vaste leidsters. Er is ruimte voor 16 kinderen met 2 leidsters.


Openingsdagen:

Maandag, dinsdag en donderdagmiddag.

Woensdagmiddag en vrijdagmiddag op aanvraag.


Openingstijden: 

12.45-18.00 uur


Opvang vanaf 12.00 uur en verlengen van tijd is mogelijk in overleg. 


LRK nr. 841059275


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Peuteropvang 'het Zonneroosje' (2-4 jaar)


Peuteropvang het Zonneroosje is een VVE locatie. De peuteropvang vindt alleen in de ochtend plaats, tijdens de schoolweken. Bij de peuteropvang wordt gewerkt aan VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). We werken met het programma Startblokken. Alle diensten vinden in samenwerking tussen school en opvang, vanuit de wensen en identiteit van de school. Er is ruimte op de groep voor 16 kinderen met 2 leidsters.

De peuteropvang van het Zonneroosje is een VVE-groep, bedoeld voor kinderen met een VVE-indicatie gecombineerd met reguliere peuters. De VVE-groep is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag vindt er enkel reguliere peuteropvang plaats.


Openingsdagen:

Maandagochtend t/m vrijdagochtend


Openingstijden:

Reguliere peuteropvang: 8.30-12.00 uur

Verlengde peuteropvang: 7.30-12.45 uur 

VVE peuteropvang: 8.00-12.00 uur


Opvang vanaf 7.00 uur is in overleg mogelijk.


LRK nr. 841059275 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Voorschoolse opvang 'het Zonneroosje' (4-13 jaar)


Kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een vaste groep met een vaste leidster. 

Er is ruimte op de locatie voor 20 kinderen met 2 leidsters.


Openingsdagen en tijden: 

Maandagochtend: 7.30-8.30 uur

Dinsdagochtend: 7.30-8.30 uur

Woensdagochtend: 7.30-8.30

Donderdagochtend: 7.30-8.30 uur

Vrijdagochtend: 7.30-8.30 uur 


Aanvraag vanaf 7.00 uur is mogelijk in overleg. 


LRK nr. 811840396


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buitenschoolse opvang 'het Zonneroosje' (4-13 jaar)

 

Kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een vaste groep met een vaste leidster. De BSO is een vrijetijdsbesteding. We bieden activiteiten aan, maar de tijd wordt gekenmerkt door het speelse, het niet functioneel bezig zijn.

Er is ruimte op de locatie voor 20 kinderen met 2 leidsters.


Vakantieopvang voor de hele dag is mogelijk op alle dagen.


Openingsdagen: 

Dinsdagmiddag en donderdagmiddag


Openingstijden:

12.00/14.00-18.00 uur.

 

LRK nr. 811840396


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De totale opvang vindt plaats in 4 ruimtes inpandig in de Johan Frisoschool, met een gezamenlijk speelplein. 

Datum toegevoegd