't Krummelhûs Notter

Kindcentrum het Krummelhûs 


van Kregtenweg 11

7467 PL Notter 


Tel nr: 0548-521342


Email: krummelhus@dekindertuin.nl 


Contactpersoon: Gerjanne Schaap (directeur), 06-28562140, g.schaap@dekindertuin.nl 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kinderopvang vanuit een Christelijke identiteit


Basisschool “de School met de Bijbel”, te Notter en Christelijke opvang “de Kindertuin” bieden samen opvang vanuit de school. De doelstelling is om met de school te komen tot een integraal Kindcentrum, door de volgende diensten aan te bieden:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dagopvang 'het Krummelhûs' (0-4 jaar)


Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar kunnen een halve dag of een hele dag terecht op de opvang. De hele dag worden activiteiten aangeboden met de juiste zorg van de pedagogisch medewerkers. We streven naar continuïteit op de groepen met vaste leidsters. Er is ruimte op de groep voor 12 kinderen met 2 of 3 leidsters.


Openingsdagen:

Maandag t/m vrijdag


Openingstijden:

7.30-18.00 uur


Opvang vanaf 7.00 uur en verlengen van tijd is in overleg mogelijk.


LRK nr. 201891268


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Peuteropvang 'het Krummelhûs' (2-4 jaar)


De peuteropvang vindt alleen in de ochtend plaats, tijdens de schoolweken. Bij de peuteropvang wordt gewerkt aan VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). We werken met het programma Startblokken. Alle diensten vinden in samenwerking tussen school en opvang, vanuit de wensen en identiteit van de school. Er is ruimte op de groep voor 12 kinderen met 2 leidsters.


Openingsdagen:

Dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend


Openingstijden:

Reguliere peuteropvang 8.30-12.00 uur

Verlengde peuteropvang 7.30-12.45 uur 


Verlengen van tijd is in overleg mogelijk.


LRK nr. 201891268


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Voorschoolse opvang 'het Krummelhûs' (4-13 jaar)


Kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een vaste groep met een vaste leidster. 

Er is ruimte op de groep voor 11 kinderen met 1 leidster.


Openingsdagen en tijden:

Maandagochtend: 7.30-8.30 uur

Dinsdagochtend: 7.30-8.30 uur

Woensdagochtend: 7.30-8.30 uur

Donderdagochtend: 7.30-8.30 uur

Vrijdagochtend: 7.30-8.30 uur


Op aanvraag is opvang vanaf 7.00 uur mogelijk. 


LRK nr. 438660298


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Buitenschoolse opvang 'het Krummelhûs' (4-13 jaar)


Kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een vaste groep met een vaste leidster. De BSO is een vrijetijdsbesteding. We bieden activiteiten aan, maar de tijd wordt gekenmerkt door het speelse, het niet functioneel bezig zijn.

Er is ruimte op de groep voor 11 kinderen met 1 leidster.


Openingsdagen:

Maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag


Openingstijden:

Maandagmiddag: 12.00-18.00 uur

Dinsdagmiddag: 14.00/15.15-18.00 uur

Donderdagmiddag: 12.00/15.15-18.00 uur


Verlengen van tijd is in overleg mogelijk.


LRK nr. 438660298


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De totale opvang vindt plaats in twee ruimtes inpandig in de school, met een gezamenlijk speelplein. De kinderen van de dagopvang en de peuteropvang spelen op het kleuterplein.

Datum toegevoegd