Locatie de Pinksterbloem breidt verder uit.

Per 1 maart 2018 breidt Christelijke Opvang de Kindertuin haar locatie ‘de Pinksterbloem’
verder uit. Locatie de Pinksterbloem is gevestigd aan het Brandlicht 1 in Rijssen
Sinds augustus 2017 biedt de Kindertuin peuteropvang en buitenschoolse opvang aan in één
lokaal op de Pinksterbloem. Door toenemende vraag naar opvang voor met name de jonge
kinderen, wordt er per 1 maart ook in het naastliggende lokaal opvang geboden. De opvang
is gericht op kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Zo zal er ’s ochtends peuteropvang worden
geboden en ’s middags dagopvang.